Tele


Mati se jezi na Janezka, saj ta domov nosi slabe šolske ocene:
Sin moj, zabit si kot tele! Sploh veš kaj je to?
Janezek pomisli in odgovori:
Otrok od krave? fakoff