Gorenjska šala


“Si slišal, da Gorenjci ne marajo mastne hrane?”
“Ne. Zakva pa ne?”
“Ker o njih kroži že preveč mastnih šal, pa bi si s hrano samo še dodatno pokvarili prebavo.”